top of page

TRENINGSSENTER

MERKNAD A6

VEILEDET TRENING/A10


Utgifter til veiledet trening dekkes på følgende vilkår:

 • Medlemmet må ha vært til individuell undersøkelse og være i et pågående behandlingsopplegg

 • Fysioterapeuten vurderer at egentrening ikke vil gi et tilfredsstillende resultat

 • Fysioterapeuten er tilgjengelig for råd og veiledning.

Taksten kan benyttes når pasienten i løpet av behandlingsperioden trener på instituttet etter et individuelt tilpasset treningsprogram. Taksten kan benyttes inntil 5 ganger mellom to  behandlinger.


Taksten er uavhengig av Egentreningskontrakt.

EGENTRENING VED KONTRAKTPRIS:
Pris for 12 måneder: kr 2280,-
Pris for 6 måneder: kr 1380,-
Pris for 3 måneder: kr 790,-


Sommer/påske/jul/ferie trening er kr 250, gjelder kun personer som ikke har fast bopel i Strand, men som er på ferie. Inntil 1 mnd.


25 års aldersgrense, andre avtaler ved Fysioterapi tiltak.
Når gjeldende avtale utløper vil du få invitasjon til ny avtale i form av faktura. Denne er frivillig, men du må melde stopp i avtale om du ikke ønsker å fortsette medlemskapet.

                                    
Medlemskap kan ikke overføres til andre.

 

Det er ikke mulighet for stopp/pause i gjeldende avtale.

 

Ved mangel på betaling uten avtalte prøvetimer vil det belastes kr 790,- utenom valg av ny kontrakt.

 


REGLEMENT VED TRENINGSSENTERET

Det bes om at senterets reglement følges:

 

 • Skift til innesko/rene sko før trening

 • Rydd utstyr, kopper, håndkle, sett pent fra deg i garderobe

 • Barn er ikke tillatt i treningssalen

 • Ta hensyn og bruk rene treningsklær, vær obs på sterk parfyme

 • Bruk håndkle

 • Tørk av apparater etter bruk. Spray på papir og ikke apparatet, tørk av. Husk gulv og rammeverk på kondisjonsapparatene

 • Vær obs på lyd om du har musikk på øret. Bruk gjerne øreplugger som ikke avgir lyd til andre enn deg som skal høre.

 • Snakk med hverandre og avtal ved volum på radio, bruk av utstyr o.l.

 • En hyggelig prat hører med, men respekter at enkelte ikke snakker så mye.

 • Unngå lengre mobilsamtaler ved apparatene.

 • Vær obs på å ikke gruppere dere rundt et apparat om dere trener sammen

 • Ta ikke bager og unødige ting inn i salen, bruke skapene i inngangspartiet. 

 • Vekt platene skal ikke slå mot hverandre når du trener

 • Gi tilbakemelding til ansvarlig ved feil på utstyr eller annet

 • Forbud mot sjikanerende oppførsel mot andre

 • Bruk av anabole steroider og andre ruspåvirkede stoffer er ikke tillatt. Bruk av dette vil medføre bortvisning fra stedet


REGISTRERING FOR EGENTRENING

Fyll ut registreringsskjema du finner ved klinikken eller last ned skjema her.

Lever ferdig utfyllt skjema med underskrift på klinikken, eller scann og send på e-post til: post@taufysio.no.

Oppsigelse av av treningsavtale sendes på e-post til: post@taufysio.no.@taufysio.no

Treningssenter.jpg
bottom of page