COVID-19 / SMITTEVERN

​​​For å holde åpent er vi avhengig av deres bidrag til smittevern

  • Ved bruk av sal; Registrer deg ved ankomst

  • Kom ikke til behandling eller trening om du opplever luftveis symptomer, har feber, har vært i nærkontakt med smittet eller antatt smittet

  • Kom i rene klær og rene treningsklær, husk innesko

  • Desinfiser hender straks du ankommer lokalet og når du forlater lokalet. Ellers jevnlig ved behov under trening

  • Unngå trengsel ved inngangsparti, benytt skaper til bagg og annet. Ta kun vannflaske og håndkle med deg inn i salen. Maks 2 i inngangsparti, maks 2 venterom

  • Maks 10 trenende i lokalet samtidig. Nr 11 må vente utenfor til noen forlater lokalet

  • Kom nær tidspunkt for time eller tenkt trening

  • Hold 2 m avstand

  • Unngå å ta med pårørende og barn

  • Følg klinikkens rutiner for vask av utstyr; vask overflater du har tatt på og sittet på ved hvert apparat. Spray på papiret tørk over, ikke spray direkte på utstyret, nytt papir for hvert apparat. Bruk klinikkens håndkle under deg på matte, sitteflater


Som forebyggende tiltak under Korona pandemien blir det foreløpig Stopp i mulighet for Ferietrening og Dropp inn.

 

Egentrening opprettholdes for andre. Vi holder oss fortløpende oppdatert på Lokale og Sentrale føringer.


Fortløpende endringer som for eksempel stenging ol.  blir opplyst om på nettsiden i annen link og først på  facebook siden Tau Fysioterapi og Trening (link finnes på F på nettsiden).