Anita Iversen
og Per Braaten
LOGO_hvit.gif
Hjem-side.jpg

HELSE, AKTIVITET OG TRIVSEL SIDEN 2001

Tau Fysioterapi og trening har vært etablert på Tau i Strand kommune siden 2001. Vi tilbyr individuell behandling, ulike gruppetilbud og veiledet trening for fysioterapibrukere. Siden 2005 har klinikken også hatt tilbud for egentrening ved treningsavtaler. Vi tar gjerne oppdrag ved forelesninger m.m. for lag, organisasjoner og bedrifter.

Tau Fysioterapi og Trening er en   Privatpraktiserende Fysioterapi klinikk tilknyttet den offentlige, kommunale helsetjenesten i Strand kommune. Det er to Fysioterapeuter med driftsavtaler med Strand kommune. Dette gir brukeren rettigheter i henhold til Rikstrygdeverket gjennom statlig avtaleverk.
 
Fysioterapeut Anita Iversen har driftet klinikken siden 2001. Strand kommune opprettet en ny driftsavtale fra 2017. Fra 2017 ble Fysioterapeut Per Braaten partner i klinikken.
 
Tau Fysioterapi og Trening driftes på en visjon om moderne og kunnskapsbasert fysioterapi i lyse og trivelige lokaler. Vi holder oss faglig oppdatert og ønsker å bidra med Hjelp til selvhjelp for våre brukere.


Treningsalen er velutstyrt og legger til rette for både frisktrening og rehabilitering. Er du over 25 år kan du inngå Egentreningsavtale uten å være tilknyttet Fysioterapi. Der er egne avtaler for Fysioterapibrukere.

FYSIOTERAPI

For bestilt time som ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, kan pasienten avkreves inntil honorartakst for undersøkelse eller behandling.

Du trenger ikke lenger henvisning til fysioterapi

Fra 1. januar 2018 trenger du ikke lenger henvisning til fysioterapi. Fysioterapeuten skal vurdere ditt behov for behandling.

Du må fortsatt gå til en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen for å få stønad fra Helfo.

Har du spørsmål, se helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/betaling-hos-fysioterapeut.

Husk at du kan se dine registrerte egenandeler for fysioterapi ved å logge deg på helsenorge.no